Finns i sjon

Meta Title: Det klassiska kortspelet Finns i sjön kan nu spelas online

Meta description: Alla kommer väl ihåg kortspelet man spelade mycket som barn. Populära Finns i sjön har numera moderniserats och kan idag spelas på nätet.

Såhär spelas Finns i sjön
Första gången som Finns i sjön nämns i Europa är år 1585 men då under namnet "Andare piscere" från den italienske författaren Garzoni. Finns i sjön har sedan dess spelats av människor världen över och är ett kortspel som kan spelas av två personer. Hela kortleken bestående av 52 kort används. Den som ger ut korten delar ut 7 kort till varje spelare och sedan sprids de övriga korten ut på bordet med baksidan uppåt. Det är dessa kort som föreställer "sjön". Under spelets gång frågar du en valfri spelare efter kort med den valör du är intresserad av och själv har något exemplar av på din hand. Har den tillfrågade personen valören ifråga måste samtliga kort av den valören överlämnas och du får sedan fortsätta att fråga en ny fråga. Har den tillfrågade spelaren däremot inte något kort av den valören säger denne "finns i sjön" och du får då ta ett valfritt kort ur "sjön" och sedan är det nästa spelares tur. Om du blir av med samtliga kort på din hand för att någon spelare frågat efter dem har du genast rätt att dra 7 nya kort ur "sjön". Skulle det däremot inte finnas några kort kvar i "sjön" får du inte fortsätta delta i spelet. När alla kort är slut räknar du ihop hur många valörer du har alla 4 av och den med flest sådana fyr-par vinner spelet.

Intressant fakta om spelet
Anledningen till att spelet heter "Finns i sjön" beror på att korthögen ska se ut som en sjö. Andra begrepp för spelet som vuxit fram med tiden och som vissa människor än idag använder är "Finns i havet" och "Gå och fiska". Samtliga av dessa namn uttrycker lika tydligt vad det är som gäller och inget namn är mer rätt än det andra. Finns i sjön kan idag spelas online och innebär kort och gott att du ställer frågan efter matchande kort till datorn. Samma sak gäller här ifall datorn inte har något kort du frågat efter, då får du leta efter det rätta kortet i sjön. Att spelet numera även finns tillgängligt online innebär att det blivit lättare att spela det klassiska kortspelet på egen hand utan fysiska motståndare då det idag kanske inte är lika vanligt att spela kort med en fysisk kortlek som det var för några år sedan. Kortspelet har därmed blivit mer tillgängligt vilket skapar utrymme för det att stanna hos oss under lång tid framöver.